BİLİMSEL PROGRAM

08:45 - 09:00 AÇILIŞ TÖRENİ Dr. Arzu Kaya-Sempozyum Başkanı
Dr. Şebnem Ataman-TRASD Başkanı
09:00 - 09:45 PANEL 1
Harput tarihçesi ve Covid-19 pandemisinde güncel gelişmeler

Oturum Başkanı: Dr. Arzu Kaya
09:00 - 09:25 Harput Tarihçesi Dr. Yüksel Arslantaş
09:25 - 09:45 Covit-19 Pandemisinde Güncel Gelişmeler Dr. Şafak Balin Özer
09:45 - 10:00 Ara
10:00 - 11:20 PANEL 2
ROMATOİD ARTRİT

Oturum Başkanı: Dr. Özge Ardıçoğlu, Dr. Ayhan Kamanlı
10:00 - 10:25 Romatoid Artritte Hastalık Aktivitesinin Değerlendirilmesi ve Remisyon Dr. Tuncay Duruöz
10:25 - 10:45 Romatoid Artritte Görüntüleme Dr. Gamze Kılıç
10:45 - 11:10 Romatoid Artrit Tedavisindeki Yenilikler Dr. İlhan Sezer
11:10 - 11:20 Tartışma
11:20 - 11:30 Ara
11:30 - 13:00 PANEL 3
SPONDİLOARTROPATİLER

Oturum Başkanları: Dr. Şebnem Ataman, Dr. Sami Hizmetli
11:30 - 11:55 Spondiloartropati Sınıflama Kriterleri ve Tanıdaki Zorluklar Dr. Hatice Bodur
11:55 - 12:20 Spondiloartropatide Görüntüleme Dr. Erhan Çapkın
12:20 - 12:45 Spondiloartropati Tedavisindeki Yenilikler Dr. Erkan Kılıç
12:45 - 13:00 Tartışma
13:00 - 14:00 Öğle Arası
14:00 - 15:30 PANEL 4
OSTEOARTRİT

Oturum Başkanları: Dr. Vural Kavuncu, Dr. Hüseyin Demir
14:00 - 14:25 Osteoartritte Medikal Tedavideki Yenilikler Dr. Banu Kuran
14:25 - 14:50 Osteoartritte Nonfarmakolojik Tedaviler Dr. Gül Devrimsel
14:50 - 15:15 Osteoartritte Egzersiz Dr. Gökhan Alkan
15:15 - 15:30 Tartışma
15:30 - 15:45 Ara
15:45 - 17:15 PANEL 5
BİYOLOJİK TEDAVİLER

Oturum Başkanları: Dr. Bülent Bütün, Dr. Kemal Nas
15:45 - 16:10 Biyolojik Tedavi alan Romatolojik Hastaların Peri ve Postoperatif Yönetimi Dr. Özgür Akgül
16:10 - 16:35 Biyolojik Tedavi alan Romatolojik Hastalarda Gebelik ve Laktasyon Yönetimi Dr. Fatih Çay
16:35 - 17:00 Biyolojik Tedavi alan Romotolojik Hastalarda İmmunizasyon Dr. Meltem Melikoğlu
17:00 - 17:15 Tartışma
17:15 - 17:30 Ara
17:30 - 18:15

SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU
Oturum Başkanları: Dr. Gürkan Akgöl, Dr. Arif Gülkesen

S01 - Post Menopozal Osteoporozda Sarkopeni Sıklığı ve SARC-F ile Frax Skoru Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Türkan Tuncer

S02 - E148Q ve R202Q Genotiplerinin Pediatrik Ailesel Akdeniz Ateşi Hastalarında Klinik Seyir Üzerindeki Etkilerinin Kıyaslanması
Serkan Türkuçar

S03 - Olgu Sunumu (RS3PE)
Emine Yıldırım Uslu

S04 - Olgu Sunumu
Hande Nur Atak

S05 - Tedaviye Dirençli Kronik Lateral Epikondilit Tedavisinde, Minimal İnvaziv Kombine Teknik İle Prp Tedavisinin Karşılaştırılması
Bülent Kılıç

S06 - Psöriatik Artritli Hastanın Şiddetli Omuz Egzersizi Sırasında Gelişen İzole Aksiller Sinir Yaralanması
Muhammet Elbastı

S07 - Olgu Sunumu
İlknur Akkuş

09:00 - 10:30 PANEL 6
KOLLAJEN DOKU HASTALIKLARI

Oturum Başkanı: Dr. Haşim Çakırbay, Dr. Remzi Çevik
09:00 - 09:25 Sjögren Sendromu: Tanı ve Tedavideki Yenilikler Dr. Mehmet Çağlayan
09:25 - 09:50 Polimiyalji Romatika Tanı ve Tedavisi Dr. Akın Erdal
09:50 - 10:15 Skleroderma Tanı ve Tedavisi Dr. Süleyman Serdar Koca
10:15 - 10:30 Tartışma
10:30 - 10:45 Ara
10:45 - 12:15 PANEL 7
AĞRI

Oturum Başkanı: Dr. Yüksel Ersoy, Dr. Mustafa Çalış
10:45 - 11:10 Nöropatik Ağrıda Güncel Farmakolojik Tedavi Dr. Ayşe Adile Küçükdeveci
11:10 - 11:35 Nöropatik Ağrıda Girişimsel Tedaviler Dr. Hakan Gündüz
11:35 - 12:00 Romatolojik Hastalıklarda Nöropatik Ağrı Dr. Tuba Tülay Koca
12:00 - 12:15 Tartışma
12:15 - 13:15 Öğle Arası
13:15 - 14:45 PANEL 8
GUT ve KRİSTAL ARTROPATİLER

Oturum Başkanları: Dr. Murat Karkucak, Dr. Mehmet Karakoç
13:15 - 13:40 Gut ve Hiperürisemi Tanısı Dr. Mustafa Gür
13:40 - 14:05 Gut Tedavisindeki Yenilikler Dr. Gürkan Akgöl
14:05 - 14:30 Psödogut Tanı ve Tedavisindeki Yenilikler Dr. İbrahim Batmaz
14:30 - 14:45 Tartışma
14:45 - 15:00 Ara
15:00 - 16:30 PANEL 9
FİBROMİYALJİ ve MİYOFASİYAL AĞRI SENDROMU

Oturum Başkanları: Dr. Ömer Faruk Şendur, Dr. Cahit Kaçar
15:00 - 15:25 Fibromiyalji Sendromu Tanı ve Tedavisindeki Yenilikler Dr. Ayşegül Ketenci
15:25 - 15:50 Fibromiyalji ve Miyofasiyal Ağrı Sendromu Aynı Hastalık mıdır? Dr. Ali Gür
15:50 - 16:15 Fibromiyalji Sendromunda Egzersiz Tedavisi Dr. Tülay Yıldırım
16:15 - 16:30 Tartışma
16:30 - 16:45 Ara
16:45 - 18.15 PANEL 10
OSTEOPOROZ

Oturum Başkanları: Dr. Arzu Kaya, Dr. Raikan Büyükavcı
16:45 - 17:10 Osteoporozda Tanı ve Ayırıcı Tanı Dr. Semra Aktürk
17:10 - 17:35 Osteoporoz Tedavisindeki Yenilikler Dr. Yüksel Ersoy
17:35 - 18:00 Romatolojik Hastalarda Osteoporoz Dr. Mehtap Kalçık Unan
18:00 - 18:15 Tartışma
18:15 - 18:30 Kapanış
Oturum Başkanları: Dr. Arzu Kaya-Sempozyum Başkanı